Groen is Cool

Samen, om koeling groener te maken, stap voor stap

Green is Cool

 

 

Laten we koeling groener maken, stap voor stap

 

Bij Cosmotec geloven we sterk in het feit dat het onze plicht is bij te dragen aan de afname van de impact van airconditioning en koeling op het milieu.

 

Om dit doel te bereiken, bestuderen we de meest ecologische oplossingen, richten we ons op vrije koeling en energie-efficiëntie, voeren we low-GWP koudemiddelen in en gebruiken we procedures die al onze activiteiten groener maken.

Hier volgen enkele van de stappen die we genomen hebben:

Papierloze Documentatie

Om de hoeveelheid papierwerk te beperken die verzonden wordt met onze machines (uitgezonderd de filterventilatoren voor wand- en dakmontage), gaan onze units vergezeld van de gebruiksaanwijzingen voor veilig gebruik en de EG-verklaring, terwijl de overige documentatie beschikbaar zal zijn op Adam, onze gratis App (zie deze link voor meer informatie).
Is de unit hier eenmaal geregistreerd, dan zullen alle technische documenten voor raadpleging beschikbaar zijn wanneer dat maar nodig is en kunnen rechtstreeks gedeeld worden via uw smartphone of tablet zodat geen papiermateriaal bewaard hoeft te worden, dat gemakkelijk beschadigd wordt of kwijt raakt

Per  maggiori informazioni sulla nostra applicazione per documentazione e monitoring vi rimandiamo a questo link

R513a Koudemiddel

Om klimaatverandering te voorkomen, hebben vele landen uitdrukking gegeven aan de intentie om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen door specifieke besluiten en verordeningen in te voeren, zoals Verordening 517/2014 die een vermindering van HFK’s oplegt die een belangrijke rol spelen in de verhoging van het broeikaseffect.
In navolging van de beoordelingen van alternatieven voor de oude koudemiddelen heeft Cosmotec besloten om R513a koudemiddel voor zijn units te gebruiken. R513a is een hoog energie-efficiënt, niet-ontvlambaar koudemiddel (klasse A1) en een niet-toxisch HFO met een GWP (Global Warming Potential – Aardopwarmingsvermogen) dat aanzienlijk lager is dan HFK’s.

R134a GWP = 1430
R513a GWP = 631

Free Cooling

Cosmotec zet zich in om Free Cooling beschikbaar te maken voor een verscheidenheid aan toepassingen, door het te integreren in zijn units, en dus een groene modus van koeling beschikbaar te maken voor zijn klanten.

Door het temperatuurverschil te benutten, stelt Free Cooling u in staat de buitenlucht te gebruiken voor de koeling van uw systemen en om in bepaalde gebieden het gebruik van mechanische koeling te verlagen of zelfs te elimineren. De impact op het verbruik en dus op het milieu is bijzonder doeltreffend en om deze reden heeft Cosmotec besloten een speciale Free Cooling-module te ontwerpen, die ook in bestaande systemen geïnstalleerd kan worden, om de voordelen te vergroten.